Vyhláška č. 41/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu

Čiastka 7/1988
Platnosť od 15.04.1988
Účinnosť od 30.04.1988
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 28 dňom 23.decembra 1987.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.04.1988 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

15.04.1988