Vyhláška č. 39/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 51/1985 Zb., ktorou sa vydáva Rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 76/1987 Zb.

Čiastka 7/1988
Platnosť od 15.04.1988 do31.10.1995
Účinnosť od 01.05.1988 do31.10.1995
Zrušený 212/1995 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.1988 - 31.10.1995