Vyhláška č. 37/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách a školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

Čiastka 6/1988
Platnosť od 07.04.1988 do30.03.1992
Účinnosť od 01.05.1988 do30.03.1992
Zrušený 122/1992 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.1988 - 30.03.1992

Pôvodný predpis

07.04.1988