Vyhláška č. 34/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Ecuádorskej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci

Čiastka 5/1988
Platnosť od 30.03.1987
Účinnosť od 14.04.1988
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 16 dňom 27. februára 1987.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.04.1988 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.03.1987