Uznesenie č. 32/1988 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 34 - Bratislava II

Čiastka 5/1988
Platnosť od 30.03.1987 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

32

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 19. februára 1988

o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 34 - Bratislava II

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 34 - Bratislava II a určuje deň ich konania na 15. apríla 1988.

V. Šalgovič CSc. v. r.