Uznesenie č. 32/1988 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 34 - Bratislava II

Čiastka 5/1988
Platnosť od 30.03.1987 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.