Zásady č. 31/1988 Zb.Zásady a postup prestavby organizačných štruktúr výrobnotechnickej, vedeckotechnickej a obehovej základne národného hospodárstva na štátne podniky schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 11. februára 1988 č. 40

Čiastka 5/1988
Platnosť od 30.03.1987