Vyhláška č. 30/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Čiastka 4/1988
Platnosť od 24.03.1988 do24.09.1998
Účinnosť od 24.03.1988 do24.09.1998
Zrušený 22/1999 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.03.1988 - 24.09.1998

Pôvodný predpis

24.03.1988