Vyhláška č. 28/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi americkými

Čiastka 4/1988
Platnosť od 24.03.1988
Účinnosť od 24.03.1988
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 42 ods. 1 dňom 7. novembra 1987.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.03.1988 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

24.03.1988