Uznesenie č. 25/1988 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 48 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 4/1988
Platnosť od 24.03.1988 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.