Vyhláška č. 245/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o pestovateľskom pálení ovocia

Čiastka 50/1988
Platnosť od 30.12.1988 do31.12.1996
Účinnosť od 30.12.1988 do31.12.1996
Zrušený 289/1996 Z. z.
Redakčná poznámka

Predpis č. 78/1997 Z. z. opätovne zrušuje vyhlášku č. 245/1988 Zb. s účinnosťou od 1. apríla 1997.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.12.1988 - 31.12.1996

Pôvodný predpis

30.12.1988