Vyhláška č. 242/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Čiastka 50/1988
Platnosť od 30.12.1988
Účinnosť od 14.01.1989
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 8 dňom 15. októbra 1988.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.01.1989 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.12.1988