Úplné znenie č. 240/1988 Zb.Zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)

Čiastka 50/1988
Platnosť od 30.12.1988 do31.08.1994
Zrušený 194/1994 Z. z.