Nariadenie vlády č. 24/1988 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Národnom parku Malá Fatra

(v znení č. 287/1994 Z. z.)

Čiastka 4/1988
Platnosť od 24.03.1988
Účinnosť od 01.01.1995

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1995 287/1994 Z. z. Aktuálne znenie
01.04.1988 - 31.12.1994

Pôvodný predpis

24.03.1988