Vyhláška č. 239/1988 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení

Čiastka 49/1988
Platnosť od 30.12.1988 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.1989 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1989 - 31.12.2003