Vyhláška č. 238/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určuje, čo sa považuje za omamné prostriedky a jedy v zmysle Trestného zákona

Čiastka 49/1988
Platnosť od 30.12.1988
Účinnosť od 01.01.1989

OBSAH