Vyhláška č. 237/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa

Čiastka 49/1988
Platnosť od 30.12.1988 do31.08.1994
Účinnosť od 01.01.1989 do31.08.1994
Zrušený 194/1994 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1989 - 31.08.1994

Pôvodný predpis

30.12.1988