Vyhláška č. 235/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zisťovaní a používaní priemerného zárobku

(v znení č. 77/1989 Zb.)

Čiastka 49/1988
Platnosť od 30.12.1988 do15.01.1992
Účinnosť od 01.01.1989 do15.01.1992
Zrušený 1/1992 Zb.