Vyhláška č. 234/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 98/1985 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov

Čiastka 49/1988
Platnosť od 30.12.1988 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1989 do31.12.1989
Zrušený 145/1989 Zb.