Nariadenie vlády č. 233/1988 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o drobných prevádzkárňach národných výborov ako právnických osobách

Čiastka 49/1988
Platnosť od 30.12.1988
Účinnosť od 01.01.1989

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1989 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.12.1988