Nariadenie vlády č. 23/1988 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Národnom parku Slovenský raj

(v znení č. 287/1994 Z. z.)

Čiastka 4/1988
Platnosť od 24.03.1988
Účinnosť od 01.01.1995 do31.05.2016
Zrušený 69/2016 Z. z.