Nariadenie vlády č. 228/1988 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru

(v znení č. 519/1990 Zb.)

Čiastka 48/1988
Platnosť od 30.12.1988 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1991 do31.12.1991
Zrušený 525/1991 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1991 - 31.12.1991 519/1990 Zb.
01.01.1989 - 31.12.1990

Pôvodný predpis

30.12.1988