Vyhláška č. 226/1988 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 145/1983 Zb. o povoľovaní začatia stavieb, potvrdzovaní termínu ich dokončenia a o registrácii stavieb v znení vyhlášky č. 91/1986 Zb.

Čiastka 47/1988
Platnosť od 29.12.1988 do31.03.1990
Účinnosť od 01.01.1989 do31.03.1990
Zrušený 58/1990 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1989 - 31.03.1990

Pôvodný predpis

29.12.1988