Vyhláška č. 224/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., v znení vyhlášky č. 181/1988 Zb.

Čiastka 47/1988
Platnosť od 29.12.1988 do31.01.1991
Účinnosť od 01.01.1989 do31.01.1991
Zrušený 43/1991 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1989 - 31.01.1991

Pôvodný predpis

29.12.1988