Nariadenie vlády č. 222/1988 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zavedení letného času v roku 1989

Čiastka 47/1988
Platnosť od 29.12.1988
Účinnosť od 01.01.1989

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1989 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

29.12.1988