Vyhláška č. 221/1988 Zb.Vyhláška predsedu Štátnej banky československej, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška predsedu Štátnej banky československej č. 103/1985 Zb. o poskytovaní úverov a o úrokových sadzbách

Čiastka 46/1988
Platnosť od 28.12.1988 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1989 do31.12.1989
Zrušený 201/1989 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1989 - 31.12.1989