Vyhláška č. 220/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Záhorie

(v znení č. 287/1994 Z. z.)

Čiastka 46/1988
Platnosť od 28.12.1988
Účinnosť od 01.01.1995