Vyhláška č. 22/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o povinných hláseniach súvisiacich s ukončením tehotenstva

(v znení č. 48/1988 Zb.)

Čiastka 3/1988
Platnosť od 29.02.1988
Účinnosť od 01.03.1988

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.1988 48/1988 Zb. Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

29.02.1988