Vyhláška č. 219/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného

(v znení č. 110/1991 Zb.)

Čiastka 46/1988
Platnosť od 28.12.1988 do31.12.1992
Účinnosť od 27.03.1991 do31.12.1992
Zrušený 317/1992 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.03.1991 - 31.12.1992 110/1991 Zb.
01.01.1989 - 26.03.1991

Pôvodný predpis

28.12.1988