Vyhláška č. 218/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o miestnom poplatku za psov a o kúpeľnom poplatku

Čiastka 46/1988
Platnosť od 28.12.1988 do31.12.1990
Účinnosť od 01.01.1989 do31.12.1990
Zrušený 544/1990 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1989 - 31.12.1990

Pôvodný predpis

28.12.1988