Zákon č. 212/1988 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 47/1983 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 124/1985 Zb.

Čiastka 46/1988
Platnosť od 28.12.1988 do14.04.1991
Účinnosť od 01.01.1989 do14.04.1991
Zrušený 127/1991 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1989 - 14.04.1991