Vyhláška č. 203/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o usmerňovaní mzdových prostriedkov štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, jednotných roľníckych družstiev a spoločných podnikov

Čiastka 43/1988
Platnosť od 14.12.1988 do28.02.1991
Účinnosť od 01.01.1989 do28.02.1991
Zrušený 58/1991 Zb.