Vyhláška č. 202/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o obmedzení vývozu niektorých chemikálií

Čiastka 43/1988
Platnosť od 14.12.1988 do29.10.1992
Účinnosť od 14.12.1988 do29.10.1992
Zrušený 505/1992 Zb.