Nariadenie vlády č. 2/1988 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru

Čiastka 1/1988
Platnosť od 29.01.1988 do30.04.1990
Účinnosť od 01.02.1988 do30.04.1990
Zrušený 130/1990 Zb.