Nariadenie vlády č. 198/1988 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 169/1973 Zb., ktorým sa bližšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy okresných a krajských poľnohospodárskych správ a ich vzťah k národným výborom

Čiastka 43/1988
Platnosť od 14.12.1988
Účinnosť od 01.01.1989

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1989 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

14.12.1988