Zákon č. 196/1988 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov a zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre

(v znení č. 335/1991 Zb.)

Čiastka 43/1988
Platnosť od 14.12.1988 do24.03.1998
Účinnosť od 01.09.1991 do24.03.1998
Zrušený 314/1996 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1991 - 24.03.1998 335/1991 Zb.
14.12.1988 - 31.08.1991

Pôvodný predpis

14.12.1988