Zákon č. 195/1988 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1989

Čiastka 43/1988
Platnosť od 14.12.1988
Účinnosť od 01.01.1989

OBSAH