Ústavný zákon č. 193/1988 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení ústavný zákon č. 126/1970 Zb. o opatreniach v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky

Čiastka 43/1988
Platnosť od 14.12.1988 do18.07.1990
Účinnosť od 01.01.1989 do18.07.1990
Zrušený 296/1990 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1989 - 18.07.1990

Pôvodný predpis

14.12.1988