Vyhláška č. 190/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov, ktorou sa určujú pevné sumy náhrad za spôsobenie malých porúch v prevádzke vlakov na celoštátnych dráhach a vlečkách

(v znení č. 316/1992 Zb.)

Čiastka 41/1988
Platnosť od 14.12.1988 do31.12.2005
Účinnosť od 01.07.1992 do31.12.2005
Zrušený 109/2005 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1992 - 31.12.2005 316/1992 Zb.
01.01.1989 - 30.06.1992

Pôvodný predpis

14.12.1988