Vyhláška č. 187/1988 Zb.Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o konaní vo veciach ochranných známok

Čiastka 40/1988
Platnosť od 08.12.1988 do28.02.1997
Účinnosť od 01.01.1989 do28.02.1997
Zrušený 55/1997 Z. z.