183

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v nariadení vlády Československej socialistickej republiky č. 127/1988 Zb. o finančnom hospodárení štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, jednotných roľníckych družstiev a spoločných podnikov, v českom a slovenskom vydaní

1. § 18 ods. 3 správne znie:

(3) Sadzby podľa odseku 2 písm. a) až c) určí organizácia podľa svojich potrieb.“.

2. V § 31 ods. 1 písm. g) má byť namiesto „v znení vyhlášky č. 15/1985 Zb.“ správne uvedené „v znení vyhlášky č. 15/1984 Zb.“.

Redakcia