Vyhláška č. 178/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 119/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o občianskych preukazoch

Čiastka 38/1988
Platnosť od 14.11.1988 do31.08.1993
Účinnosť od 01.12.1988 do31.08.1993
Zrušený 162/1993 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.1988 - 31.08.1993

Pôvodný predpis

14.11.1988