Zákon č. 171/1988 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a zákon č. 164/1982 Zb. o dôchodkovej dani

Čiastka 38/1988
Platnosť od 14.11.1988 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1989 do31.12.1989
Zrušený 157/1989 Zb.