Uznesenie č. 168/1988 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 47 - Martin IV

Čiastka 37/1988
Platnosť od 27.10.1988 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.