Vyhláška č. 164/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 100/1982 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode

Čiastka 36/1988
Platnosť od 26.10.1988 do25.06.1992
Účinnosť od 26.10.1988 do25.06.1992
Zrušený 322/1992 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
26.10.1988 - 25.06.1992