Vyhláška č. 16/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Keňskej republiky

Čiastka 2/1988
Platnosť od 26.02.1988
Účinnosť od 12.03.1988
Redakčná poznámka

Dňa 2. októbra 1986 bola v Nairobi podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Keňskej republiky. Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
12.03.1988 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

26.02.1988