Uznesenie č. 159/1988 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 7 Bratislava-Vinohrady

Čiastka 36/1988
Platnosť od 26.10.1988 do15.03.1990
Zrušený 80/1990 Zb.

Pôvodný predpis

26.10.1988