Úplné znenie č. 158/1988 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o vnútornom obchode (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 108/1988 Zb.)

Čiastka 35/1988
Platnosť od 14.10.1988 do31.12.1991
Zrušený 572/1991 Zb.