Úplné znenie č. 157/1988 Zb.Zákon o národných výboroch (úplné znenie, ako vyplýva pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších zákonných zmien a doplnkov)

Čiastka 35/1988
Platnosť od 14.10.1988 do23.11.1990
Zrušený 369/1990 Zb.

Pôvodný predpis

14.10.1988