Vyhláška č. 146/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky a spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Čiastka 30/1988
Platnosť od 21.09.1988
Účinnosť od 30.07.1988
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 6 dňom 30. júla 1988.